פירסומי ניסא

Nov 9, 2021

‘יצא אש ומצא קוצים ונאכל גדיש, והלך וגדל עד כי גדל מאד, וגבהו הלהבות כשיעור ד’
קומות, והיה רוח סערה בהאש המתלקחת, ועי”ז הרחיב גבוליו וילחך כל סביבותיו, ואכל
עשבים עצים ובנינים, והלך ומתקרב למקומות הישוב, ואבדו כל יכולת שליטה על האש,
ועל כן המשיך לשלוח יד בבתים שלימים מלאים כל טוב.

Download Flyer and read in full

Skip to content